Avis legal

1. Informació general per al compliment de la Llei 34/2002:

  • Titular: Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos
  • Direcció: carrer València, 284, baixos (CP 08007), Barcelona
  • Contacte: infoclos[ARROBA]museuegipci.com ó 93 488 01 88
  • Dades registrals: inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 676 en mèrits de la Resolució del Conseller de Justícia de data 15/06/1993.
  • CIF: G-60329729
  • PREUS DELS PRODUCTES I SERVEIS: preu detallat a la fitxa informativa del producte. IVA no inclòs.

2. Condicions generals:

Aquestes condicions generals regulen el servei del portal d’Internet www.museuegipci.com i www.fundclos.com. La utilització del portal atribueix la condició d’usuari, i expressa l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions generals que a continuació es desenvolupen.

L’usuari està obligat a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita, i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

  • Utilitzar els continguts de forma, amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a la llei i/o a les condicions presents.
  • Reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar els continguts, a excepció de que es compti amb l’autorització del titular dels drets, o estigui permès per la llei.

3. Responsabilitat:

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals o de la Llei en relació amb la utilització del portal.

La Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i dels canals del mateix. Quan això sigui possible, la Fundació advertirà als usuaris prèviament de les interrupcions.

La Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts. La Fundació exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la utilització dels continguts per part dels usuaris o que puguin deure’s a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris sobre sí mateixos i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

4. Política de tractament de dades:

Per a utilitzar algun dels canals d’aquest portal, per a sol·licitar informació sobre la Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos a través del portal i/o per subscriure’s a algun dels continguts, els usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. La Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos tractarà les dades esmentades amb la finalitat i d’acord amb els condicions exposades en el paràgraf següent:

Les dades que ens faciliti l’usuari s’incorporaran a un fitxer automatitzat de la Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos, entitat domiciliada a Barcelona, carrer València, 284, CP 08007 Barcelona i seran sotmesos al tractament amb la finalitat pròpia del formulari i per a enviar-li informació sobre les activitats i projectes de la Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’afectat pot exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades facilitades, dirigint-se per escrit al domicili social de la Fundació indicat anteriorment.

La Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos no permet que cap menor d’edat faciliti dades de caràcter personal a través del portal.

Si ens facilita el seu correu electrònic, està autoritzant expressament a la Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos per a que li enviï la informació sol·licitada a través de l’esmentada via, així com per a que la Fundació Jordi Clos li faci arribar informació de les activitats de la Fundació per correu electrònic. De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a rebre comunicacions per via electrònica. Per a manifestar aquesta oposició preguem enviï un correu a infoclos@museuegipci.com fent constar la paraula “baixa” en l’assumpte.

Per a tractaments i/o usos de les dades facilitades diferents dels expressats, s’informarà a l’usuari en el moment de recollir les seves dades.

5. Continguts

Aquest portal i tot el material que hi conté està registrat amb drets d’autor. L’ usuari del portal no pot modificar, copiar, reproduir, transmetre, distribuir, publicar ni transferir cap material inclòs al portal. Els textos, imatges, sons, animacions, software, bases de dades i restants continguts inclosos en aquesta web són propietat exclusiva de la Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos o dels titulars que han autoritzat a l’esmentada Fundació per a dur a terme la comunicació pública de les seves creacions a través d’aquest portal. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemant o comunicació pública, total o parcial, dels continguts d’aquest portal ha de comptar amb el consentiment previ i formalitzat per escrit de la Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos. Per a més informació pot contactar al correu electrònic infoclos@museuegipci.com.

6. Links/Enllaços:

El portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (links, banners o botons), directoris i eines de cerca que permeten als usuaris accedir a webs que pertanyen i/o estan gestionades per tercers. La Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos no ofereix ni comercialitza els productes o serveis disponibles en els webs enllaçats, ni controla, vigila o aprova els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius, productes i qualsevol altra classes de material ubicada en aquestes espais enllaçats.

Per tant, la Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos declina qualsevol responsabilitat, amb els límits legals establerts, respecte a la informació que es trobi fora d’aquest web i no gestionada pel seu webmaster.

7. Llei aplicable i jurisdicció:

Aquestes condicions generals es regeixen per la Llei Espanyola. Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa les parts se sotmetran, amb renúncia a qualsevol altre fur, a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, al qual se li encarrega la designació de l’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se la Fundació Privada Arqueològica Jordi Clos i l’usuari des d’ara al compliment de la decisió arbitral.

8. Politica de devolucions

Si vostè decideix exercir el seu dret de desistiment, haurà de complimentar el corresponent formulari de desistiment indicant en nombre de comanda i remetent el producte pel mateix conducte que el va rebre i en perfecte estat de conservació. Les devolucions es poden fer fins a 14 dies naturals des de la recepció del producte, sempre que aquest no hagi estat obert ni usat i conservi -si escau- el precinte o embalatge original. Això no és aplicable a la venda d'articles que puguin ser reproduïts o copiats amb caràcter immediat.

En cas de produir-se la devolució, les despeses d'enviament són a càrrec del client.
Naturalment queden excloses d'aquest supòsit aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte del producte servit. En aquest cas, museuegipci.com es compromet a canviar el producte defectuós per un altre i es farà càrrec de les despeses de devolució i d'enviament. Si no es pot fer el canvi, es reintegrarà l'import.

Aquest lloc utilitza cookies. Si continueu navegant considerem que accepteu el seu ús. Obtenir més informació.