Activitat combinada: visita + taller

    • Primària, ESO
    • Visita + Taller
    • 2 hores

Aquesta activitat es composa de dues actuacions combinades: la visita guiada a la col·lecció permanent i un taller a l’aula.

La visita guiada permet que els alumnes es familiaritzin amb tota una sèrie de temàtiques fonamentals de l’antic Egipte: faraó i societat, vida quotidiana, món funerari, art, mites, màgia i religió. Diferents àmbits del museu.

El taller permet un major aprofundiment a través de material audiovisual i un quadern de treball.  És imprescindible determinar quin taller es vol realitzar a escollir entre els següents:
     · Momificació
     · Escriptura jeroglífica
     · Déus i Mites dels antics egipcis
     · Faraó i societat
     · Art

Preu: 11€/alumne   (en el cas que vulgueu fer l'activitat en anglès el preu és de 13,20€/alumne)