Paraules divines. L'escriptura jeroglífica a l'antic Egipte

    • 1 hora
    • De 15 a 16h

Els jeroglífics van ser considerats signes sagrats, un veritable regal dels déus. La seva força màgica radicava no només en el dibuix sinó també en el color. Mitjançant la pràctica de l’escriptura jeroglífica, els alumnes s’endinsen en el món dels escribes i confeccionen el seu propi document.
Preu: 3€/alumne