La pedra i la ceràmica

Fou en la fabricació de vasos de pedra on els antics egipcis aprengueren i practicaren les tècniques que havien de facilitar la creació de grans obres escultòriques i arquitectòniques.

Per a la fabricació de vaixella els egipcis utilitzaren principalment el fang, la pedra i el metall. La vaixella recull un variadíssim mostrari de formes i funcions, i va ser utilitzada en contextos relacionats amb les activitats de la vida quotidiana i en àmbits funeraris.
Durant el Període Predinàstic, el tractament de la pedra i la ceràmica aconseguí un nivell tècnic i estètic tan alt que seria escassament superat durant l’època faraònica. En línies generals es pot afirmar que les produccions en pedra figuren com la vaixella de luxe per excel·lència, relegant a la ceràmica el paper secundari. Fou en aquestes creacions en pedres de tot tipus (especialment les més dures) on els egipcis aprengueren i practicaren les tècniques de treball que aplicaren a gran escala i amb una mestria única a les seves obres escultòriques i arquitectòniques.

Gerra d’emmagatzematge. Dinastia XVIII, circa 1350 aC. Ceràmica pintada.

Gerra de ceràmica realitzada a torn. Superfície externa pintada a bandes de diferents colors, separades per línies vermelles i negres. Les tombes podien dotar-se amb els elements necessaris per a la subsistència. En el cas dels aliments, normalment eren col·locats en recipients de pedra o ceràmica, o en cistelles i caixes. A la tomba de Tutankhamon es va trobar una gerra pràcticament idèntica a aquesta.

Bol. Granodiorita. Dinasties I-III (2920-2575 aC).

 

Vas per cosmètics. Alabastre. Imperi Nou, Dinastia XVIII (1550-1307 aC).

L’alabastre, material relativament tou i, per tant, fàcil de treballar, fou la matèria prima més utilitzada per a la fabricació de vaixella en pedra a partir de l’Imperi Antic.