Cosmètica i erotisme

Vasos per a ungüents, pots de kohol, paletes per a la preparació de cosmètics... són algunes mostres que evidencien l'atenció i la cura que els egipcis van dedicar al seu cos 

L’atenció i la cura que els egipcis dedicaren als seus cossos es posa de manifest a la gran quantitat d’objectes i productes relacionats amb la cosmètica que utilitzaren. Aquest sentit estètic, destinat essencialment a augmentar l’atractiu dels homes i les dones, no estaria exempt d’una certa càrrega d’erotisme.
Les representacions figurades o els textos escrits de caràcter eròtico-sexual no són comuns en l’art i la literatura egípcies, si més no d’una forma massa directa. Els exemples més explícits no tenen cabuda en el què es considera art oficial, on les al·lusions a aquesta temàtica es realitzen a través de metàfores gràfiques o jocs de paraules molt subtils. Igual que els éssers humans, els déus també es veieren afectats per aquest pudor, tant en el què fa referència al sexe com activitat de plaer i gaudi, com en l’aspecte merament reproductiu.

Llit. Fusta i cuir. Dinasties I-II (2920-2649 aC).

A més de ser un indicatiu del nivell de confort amb el què comptaven les cases egípcies de l’elit, el llit també va ser utilitzat com a context relacionat amb activitats sexuals. Una mostra d’això, són les figuretes femenines jacents sobre un llit que a partir de l’Imperi Nou s’incorporaren a les tombes per a propiciar la regeneració del difunt. Tires de cuir reposades per Jordi Clos.

Mirall amb la representació dels déus Osiris, Isis i Neftis. Bronze. Baixa Època (715-332 aC).

Els miralls egipcis tenien les superfícies de metall, generalment coure, bronze o argent. Per la seva forma i lluentor estaven associats amb el sol. Moltes d’aquestes peces eren entregades a divinitats femenines com objecte de culte.

Recolzacaps. Alabastre (Imperi Mitjà, 2040-1640 aC).

Hi ha alguns objectes com els recolzacaps que resulten sorprenents, i fins i tot resulta complicat comprendre que s’utilitzessin com a coixí per a fer més còmode el descans. Sota la capçalera del recolzacaps es pot apreciar la representació de dues mans obertes per a rebre el cap.

Recipient de kohol. Alabastre. (Imperi Nou, Disnastia XVIII, 1550-1307 aC).

Ungüents, perfums i pintura pels ulls foren productes àmpliament utilitzats pels egipcis. Els papirs mèdics enumeren llargues llistes de substàncies destinades a finalitats diverses (eliminació de l’olor corporal, hidratació de la pell, tractament d’arrugues i pigues, prevenció de la caiguda del cabell,…). El producte més estès va ser el kohol (mesdemet en egipci).

Figuretes eròtiques. Faiança i pedra. Període Ptolemaic (304-30 aC).

En època Ptolemaica, les representacions eròtiques a Egipte quedaren afectades per canvis substancials. Són abundants les figures que mostren homes amb genitals hipertròfics, aïllats o en activitat sexual conjunta. Els personatges representats podrien identificar-se amb Harpòcrates, el nan patec, o els sacerdots sem, exercien funcions relacionades amb la fertilitat.