ESCOLA D'EGIPTOLOGIA

Plataforma virtual del Programa d'Estudis del Museu Egipci

 • HORARIS

  Dimarts
  1 assignatura (de 18’00h a 19’30h)
  Dijous
  2 assignatures (de 18’00h a 19’30h / de 19’45h a 21’15h)

 • DIES LECTIUS

  Dues tardes per setmana (dimarts/dijous, dimecres/divendres)

 • PREU PER ASSIGNATURA

  425€
  Descarregar informació

Tot i que l’Egiptologia posseeix una tradició centenària en molts països europeus, a l’Estat espanyol no és més que una llavor que s’obre pas, sovint amb dificultats, dins l’àmbit universitari. Davant d’aquesta conjuntura unida al notable increment en els darrers anys de persones interessades en l'antic Egipte la Fundació Arqueològica Clos, avalada per la seva experiència en l’organització i el desenvolupament de programes de formació, ha volgut assumir el repte d’uns estudis d'Egiptologia complets i de caràcter superior, equiparables quant a contingut docent als que s’imparteixen arreu d'Europa.

L’any 2000 aquest projecte va quallar i s’inicià el plantejament del que acabà per convertir-se en l'Escola d'Egiptologia, el primer centre privat d'ensenyament egiptològic superior al nostre país. Les portes de l'Escola d'Egiptologia s'obriren per primer cop al febrer de 2001 amb la 1ª promoció d'alumnes. Des d'alehores, un dels objectius principals de l'Escola ha estat oferir una línia d’estudi que comprengui, de manera coherent i pedagògica, tots els aspectes de la disciplina egiptològica.

El Màster de l’Escola d’Egiptologia és una titulació privada que atorga la Fundació Arqueològica Clos. L'òrgan que marca les directrius de l'Escola i els plans d’estudi és el Comitè format per

 • Sra. Mariàngela Taulé, Directora General de la Fundació
 • Dr. Josep Montserrat, Director emèrit Escola d’Egiptologia
 • Prof. Luis M. Gonzálvez, Cap d’Estudis de l'Escola d’Egiptologia
 • Dr. Javier Martínez, Professor de l’Escola d’Egiptologia

Activitats complementàries

A part de les assignatures troncals, s’organitzen activitats complementàries:

 • Conferències impartides per eminents egiptòlegs internacionals
 • Seminaris monogràfics de tipus avançat
 • Viatge d’estudis a Egipte al finalitzar cada Cicle de l’Escola

Estructura del pla d’estudis

PRIMER ANY

PRIMER SEMESTRE
Llengua egípcia (I)
Història d’Egipte (I)
Mitologia i creences religioses

SEGON SEMESTRE
Llengua egípcia (II)
Història d’Egipte (II)
Art i Arqueologia (I)

SEGON ANY

PRIMER SEMESTRE
Art i Arqueologia (II)
Llengua egípcia (III) / Epigrafia
Literatura egípcia

SEGON SEMESTRE
Cultura material
Cultura i societat faraòniques
Pròxim Orient (II i I mil·lennis aC)